*Aquesta pàgina és un Projecte Educatiu de WAPPS.

Termes i Condicions

Termes i Condicions

CLÀUSULA PER A INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB PIGSA SA

Primerament, es podrà optar per un sistema de Llista de doble Opt-In, que suposarà una doble validació. El procediment de Llista de doble Opt-In. Consisteix en el fet que l’usuari es registrarà o introduirà les seves dades. Utilitzant un formulari web,  de manera immediata es procedirà a la confirmació de registre en la pàgina web. De manera adicional, l’entitat enviarà un correu electrònic de confirmació, la finalitat del cual es de comprovar que el correu introduït en el formulari web és vàlid.

Una vegada el destinatari rep aquest correu, haurà de procedir a la seva validació i, com a conseqüència, l’entitat tindrà la constància que el correu electrònic introduït és vàlid i existent.

En cas que PIGSA SA realitzi comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjans de comunicació equivalents, haurà de complir i atendre el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En segona instancia:

Si PIGSA SA disposa de pàgina web i en la mateixa conté formularis de recollida de dades, perquè els usuaris de la pàgina puguin contactar amb l’entitat o enviar les seves consultes i suggeriments. 

Es complirà amb les exigències legals en matèria de protecció de dades. En aquest cas, pot incorporar a peu del formulari la present clàusula:

  • De conformitat amb la normativa vigent, aplicable en protecció de dades de caràcter personal. Informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de PIGSA SA. 
  • Utilitzant el CIF A58518606 i domicili social situat en CTRA. DE LA ROCA KM15,7 POL.IND.CA BUSCARONS DE BAIX NAU 2 08170, MONTORNES DEL VALLÉS (BARCELONA). A continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.

Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que PIGSA SA té previst realitzar:

Finalment:

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, aplicable en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquests. Dirigint la seva petició a l’adreça postal CTRA.DE LA ROCA KM15,7 POL.IND.CA BUSCARONS DE BAIX NAU 2 08170, MONTORNES DEL VALLS (BARCELONA) o al correu electrònic PIGSA@PIGSA.ES. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.